Stacja 7: Papiernia Wolfswinkel

Zabytek techniki klasy zerowej znajduje się w założonej w 1762 r. papierni Wolfswinkel. Dokładnie chodzi o nadający się jeszcze do użytku dział produkcyjny czerpanego papieru. Urządzenia do produkcji papieru pochodziły z położonej na południe od Eberswalde papierni Spechthausen (założonej w 1781 r.), a po jej zamknięciu w latach 1956-1957 zostały umieszczone w Wolfswinkel. Należą do nich dwa tzw. „cepy holenderskie“ służące do rozdrabniania i mieszania masy celulozowej, trzy kafelkowe kadzie czerpalne, żeliwne prasy do odciskania oraz kanalder do wygładzania gotowych arkuszy.

Wieża ciśnień oraz zbudowana w latach 1928-1929 pod okiem architekta Siemensa Hansa Hertleina hala maszyn papierniczych świadczą o wszechobecnej modernizacji w latach dwudziestych XX wieku. Po przejęciu fabryki Wolfswinkel przez berlińskie zakłady Siemens-Schuckertwerke w 1917 r. produkowano tam kable i papiery izolacyjne.