Stacja 6: Zakład chemiczny

 

Z burłackiej ścieżki widoczny jest były budynek administracji (1899-1900) oraz Dom urzędników i pomocy społecznej (z ok. 1900 r.), mieszczący wcześniej zakład chemiczny.

Założony w 1894 r. zakład będący początkowo fabryką linoleum przeżył swój okres świetności w wyniku przejęcia w 1921 r. przez fabrykę Chemische Fabrik auf Actien (wcześniej E. Schering) z Berlina. Dwa lata później w starszym budynku zakładowym wdrożono produkcję syntetycznej kamfory. Kamfora była bardzo pożądana w przemyśle farmakologicznym i wykorzystywana przede wszystkim do plastyfikacji celuloidu.

Po wojnie zakład został wywłaszczony i rozebrany, ale w 1951 r. wznowił produkcję kamfory i substancji zapachowych już jako państwowy zakład chemiczny VEB Chemische Fabrik Finowtal. W 1968 r. produkcję poszerzono o pochodne celulozy, a teren zakładu znacznie się powiększył.

W 1991 r. stary zakład produkujący kamforę został zamknięty i sprzedany miastu Eberswalde, które w latach 1998-1999 zburzyło budynek, przeznaczając teren na parking.

W połowie lat dziewięćdziesiątych pozostała część zakładu wytwarzająca produkty celulozowe ogłosiła upadłość i również została zburzona.