Stacja 4: Budowa dźwigów

Mieszczące się od 1912 r. na ulicy Heegermühler Straße zakłady Ardeltwerke zdobyły światowy rozgłos przede wszystkim dzięki budowie dźwigów. Po drugiej wojnie światowej tradycję tę kontynuowały zakłady państwowe VEB Kranbau Eberswalde. Zakłady wyspecjalizowały się teraz w produkcji dźwigów portowych oraz żurawi stoczniowych. Symbolem krajobrazu przemysłowego Doliny Finow jest wybudowany w 1954 r. dźwig montażowy „Eber“. Nie jest on już użytkowany, jednakże na otwarcie Wystawy Ogrodniczej został odrestaurowany i służy jako platforma widokowa, z której rozciąga się przepiękna panorama miasta Eberswalde.