Stacja 3: Warsztat hutniczy

Przeniesienie dwóch warsztatów hutniczych położonych nad rzeką Schwärze (miejscowość Kienwerder) w 1603 r. dało początek pierwszemu osadnictwu przemysłowemu w Dolinie Finow. Obok powstałego w 1776 r. urzędu hutniczego (fasada pierwotnie zbudowana w stylu barokowym) klasycystyczne budynki mieszkalne i fabryczne należą do dzisiejszego dnia do najbardziej charakterystycznych elementów tutejszej architektury.

Do najważniejszych zabytków początków architektury przemysłowej w Brandenburgii należy wybudowana w latach 1816-1818 przez państwo pruskie na ulicy Britzer Straße walcownia miedzi. Odpowiedzialni za jej projekt urzędnicy wcześniej mogli zapoznać się z nowoczesnymi zakładami hutniczymi w Anglii. Autorem projektu architektonicznego jest Johann Friedrich Wedding, jeden z najlepszych inżynierów budowlanych. Dzięki projektom hut w Gliwicach i Chorzowie zdobył sławę i poważanie również daleko poza granicami Prus.

Niedaleko walcowni zachowały się trzy budynki mieszkalne zbudowane dla rodzin robotniczych w latach 1818, 1830 i 1833. Byłą dzielnicę hutniczą otaczał mur z polnych kamieni.